News & Opinion
Branding Talks
Money
Economy
Good Stuff
HEJT - NIEGODZIWE NARZĘDZIE ZŁA
JACYŚ ZŁOŚLIWI BOGOWIE ZAKPILI Z NAS OKRUTNIE....
IT’S TIME TO KICK ERDOGAN’S TURKEY OUT OF NATO
THE QUICK OR THE DEAD
MICHAŁ DU VALL - PRAWO PATENTOWE
STEFAN PAPP: TRZEBA WYSIĄŚĆ Z PANCERNEGO POCIĄGU!
Trybunał za wzmocnieniem ochrony praw autorskich w Polsce
O społecznym sensie prawa z Profesorem Andrzejem Zollem rozmawia Judyta Papp
STEFAN PAPP: CO JEST W DRUGIM STWORZENIU?
BP PIERONEK: STOIMY NA ROZDROŻU, CZY NA SKRAJU PRZEPAŚCI?
STEFAN PAPP - THE PEOPLE CREATE THE DICTATORS...
 
   Dec 11, 2017
 
  •  BP PIERONEK - PATRIOCI CZY ZDRAJCY?
Co się dzieje z naszym społeczeństwem? Skąd się to bierze, że jesteśmy tak bardzo podzieleni, skłóceni, gotowi do walki, nieskorzy do dialogu? Podziałów jest mnóstwo, istnieją niemal w każdej grupie społecznej, w rodzinie, w pracy, dotyczą poglądów, zamożności, a nawet drobiazgów.
Wielu z nas powinno podjąć wysiłek dogłębnego i rzetelnego rachunku sumienia z naszej chrześcijańskiej religijności i z cywilnego obywatelstwa. Jakże często i od jakże dawna słychać tu i tam deklaracje, które powinny być swego rodzaju wyznaniem wiary czy polskości, a w rzeczywistości służą do wykluczania wykluczenie z Kościoła, do oskarżeń o zdradę ojczyzny.
Dziś, prawdę mówiąc, trudno pojąć, jak człowiek prawy, moralny i spełniający wszystko, co z jego strony jest obowiązkiem religijnym i obywatelskim, może być oskarżany o brak wierności chrześcijaństwu i Kościołowi, albo o brak patriotyzmu tylko dlatego, że nie zgadza się na próby wykorzystywania przez władze polityczne wiary i Kościoła, a także na to, by ktoś przypisywał sobie miano „prawdziwego” katolika, czy „prawdziwego” Polaka.
Na ogół bywa tak, że dla tych „prawdziwych” wzór stanowią ci, którzy odwołują się do historycznych i wielokrotnie sprawdzonych modeli państwa narodowego, które wyklucza z obywatelstwa danego kraju tych, którzy mają inną wizję świata i niedopuszczających do tego, by mogła istnieć w ramach tej samej społeczności jakaś grupa osób, odwołująca się do innych korzeni kultury i religijności. W Polsce przez stulecia tożsamość religijna i narodowa była kształtowana, zwłaszcza przez Kościół katolicki, ale też przez inne wyznania chrześcijańskie, jak Kościół prawosławny, wspólnoty protestanckie i przez religię Mojżeszową. Polska była zawsze państwem wielowyznaniowym. Znana wypowiedź króla Zygmunta Augusta: „Nie jestem królem waszych sumień „ był wyrazem jego tolerancji, dzięki której uniknął wojny domowej, bo były to czasy w których stosowano zasadę 'Cuius regio, eius religio' – 'Czyj kraj, tego religia', ustaloną w 1555 r. pokojem augsburskim na zakończenie serii krwawych wojen religijnych w Europie. Ta zasada była zaprzeczeniem wolności religijnej, nakładając na poddanych taką religię, jaką wyznawał ich władca.
Taki stosunek do innych trzeba zakwalifikować, jako sytuację naganną i wrogą, niezgodną z fundamentalnym obowiązkiem religii chrześcijańskiej, jakim jest miłości bliźniego. Okazuje się jednak, że raz po raz pojawiają się wśród polityków, którzy oburzają się na swoich przeciwników politycznych, którzy na forum europejskim mówią prawdę, niewygodną dla rządzących. Widać to jak na dłoni kiedy słyszymy święte oburzenie na zachowanie się polskich obywateli i równocześnie posłów do Parlamentu Europejskiego, że reprezentując Polskę w tym parlamencie poparli deklarację, jaką podjęła Unia w związku z naruszaniem przez polski rząd zasad praworządności.
Skoro dobrowolnie weszliśmy do Unii Europejskiej, to równocześnie zobowiązaliśmy się do przestrzegania obowiązujących w niej reguł. W akcie akceptacji Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się do współżycia z nią, jak w rodzinie, czyli że jej problemy są i naszymi problemami, jej sukcesy naszymi sukcesami, a ich mankamenty, błędy i niepowodzenia są również naszym kłopotem i sprawą do załatwienia z naszym udziałem.
W tym kontekście widzę niesprawiedliwe oskarżenia przez polski rząd polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy głosowali rzekomo przeciw Polsce, zgadzając się na procedowanie w kierunku ukarania Polski, ponieważ stała się zagrożeniem dla unijnej ochrony praworządności.
Pomysł oskarżania polskich parlamentarzystów europejskich o to, że działają przeciwko Polsce wskazując błędy własnego rządu jest po prostu dziecinny. W Unii jesteśmy w jednej rodzinie, bo powinniśmy dbać o dobro wspólne, nie tylko Polski, ale państw całej Unii. Każdy konflikt wewnętrzny powinien być omawiany i rozstrzygany w łonie rodziny, bo to jest najlepszy sposób osiągnięcia mądrych rozwiązań. Kto widzi w tym zdradę polskich interesów, ujawnia swój pogląd, że odcina się od wspólnoty z Unią, do której, powtarzam, weszliśmy z własnej woli i która dała nam szansę na szybki i niebywały rozwój kraju w bardzo krótkim czasie.
Zuchwały i świadczący o bardzo niebezpiecznych nastrojach grup narodowców w Polsce, którzy rozwiesili na szubienicy w Katowicach zdjęcia niepokornych posłów, którzy poparli rezolucję Parlamenty Europejskiego, by procedować w kierunku wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do polskiego rządu, w związku z naruszeniami zasad praworządności, świadczy o tym, że w Polsce odradza się rasizm, który kilkadziesiąt lat temu był największym wrogiem człowieka, jego godności i wolności.

Autor: Bp Tadeusz Pieronek / PR-Controlled.com ©
Fot.: Judyta PappComment
Add Comment

 
Big names
•  Wspomnienia o Bartoszewskim
W.Bartoszewski – zarówno z polskiej, jak i z europejskiej perspektywy – był postacią niezwykłą, fascynującą
•  Modi's successful selfie diplomacy
NEW DELHI - Last month, in front of the Temple of Heaven in Beijing
•  Hillary Clinton and The War on Women
November 5, 2014, 12:01AM Eastern Standard Time: The 2016 United States
•  A memory about Tadeusz Mazowiecki
In 1989, I was head of the best radio editorial team in Poland at the time
•  Jan Wejchert - the Polish dream
'Success', 'Vision & Innovation', 'Social Engagement'. These three categories
•  Nowosielski – a giant of thought
Jerzy Nowosielski is generally perceived as an author of icons and church
•  Porebski's death anniversary
Mieczyslaw Porebski, a renowned Polish art historian, critic and academic
•  Henryk Gorecki – the master of silent
In the early 1990s, at the peak of his popularity, Henryk Mikolaj Gorecki
•  George Morris - horsemanship guru
The long tradition of horse riding has its reflection in the geographic scope
•  Thatcher - a politician with a vision
When she became head of the British government, Great Britain had
•  Hasior - the power of imagination
In Poland, Wladyslaw Hasior is regarded as one of the pioneers of pop-art and

For advertising contact us at: ads@pr-controlled.com


© 2019 Judyta Papp Ltd., All rights reserved.